Genealogie in de Achterhoek - Een website voor digitale genealogische gegevens in de Achterhoek - Home
Home

Hoofdmenu
Home
Nieuws
Genealogie links
Contact ons
Digitaal
Parentelen
Index
Parentelen Dinxperlo
Rubrieken
ORA Scholtambt Zutphen

Het Oud-Rechterlijk Archief van het Scholtambt Zutphen - Almen, Gorssel, Vorden en Warnsveld - Periode 1462-1811 - is per 22 januari 2013 geheel digitaal te raadplegen - 118716 digitale scans
Lees verder...

 
Genealogie in de Achterhoek en Liemers

Een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten. Welkom!

U bent online bij Genealogiedomein
en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek

25 oktober 2016

Wij zoeken vrijwilligers die willen meewerken aan ons project “Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek en Liemers”.

Wilt u interessante genealogische items indexeren of transcriberen naar gelang de mogelijkheden die u heeft? Wellicht - bij voorkeur - over onderwerpen in uw eigen interessegebied (Streek, stad, dorp, of buurtschap in onze mooie Achterhoek en Liemers). Dat kan vanaf uw eigen thuiscomputer! Wij bieden u dan ondersteuning.

Verder zijn wij geïnteresseerd in medewerkers die op vrijwillige basis als correspondent willen optreden voor een bepaald deelgebied in de Achterhoek en de Liemers (Streek, stad, dorp of buurtschap). U bent dan van harte welkom!

En tot slot.
Wie kan of wil digitale foto’s maken in één van de archiefinstellingen in de Achterhoek en Liemers van geselecteerde en gerelateerde onderwerpen t.a.v. genealogie?

Contact ons.


 
 

 
 
Zutphen (Stad en Schependom) - Afb. Kentenissen - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1445-1811
dinsdag 10 mei 2016
Per 9 mei 2016 online. Afbeeldingen Oud Rechterlijk Archief Stad en Schependom Zutphen - Vrijwillige Rechtspraak - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1445-1811
● Inhoudende: o.a. kentenissen, borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen, vidimussen en attestaties de vita.
Lees verder... (Categorie: ORA Stad Zutphen - 0010/457-541)
 
Doetinchem - Regesten Stadsbestuur - Periode 1340-1792
zondag 08 mei 2016
Regesten Stadsbestuur Doetinchem - Periode 1340-1792
Lees verder... (Categorie: Doetinchem - Regesten)
 
Winterswijk - Buurschap Huppel - Transcriptie - Inning Liberale Gifte - 1748
vrijdag 06 mei 2016
Transcriptie - (deel 2) - Kohier voor de inning van de Liberale Gifte kerspel Winterswijk - Buurschap Huppel, vermeldend rotgewijze per huis hoofdbewoner, echtgenote, kindertal, inwonenden en personeel, met opgave van kapitaal; opgemaakt april 1748; met aantekening van mutaties en betaalde termijnen.
Bekijk hier het document. (Categorie: Transcriptie Liberale Gifte)
 
Bredevoort (Heerlijkheid) - Digitaal - Transcriptie - 50ste Penning - Periode 1773-1779
woensdag 04 mei 2016
Digitaal - Transcriptie - 50ste Penning - Staat van verkoop van onroerend goed in de heerlijkheid Bredevoort - Periode 1773-1779
Bekijk hier het document. (Categorie: Heerlijkheid Bredevoort - 50ste Penning)
 
Ulft - Transcriptie - Register van hoofdtijnsplichtigen van het Huis Ulft - Jaar 1662
maandag 02 mei 2016
Digitaal -Transcriptie - Op Maendagh tho Pinghstren 1662 sijn naer voorgaande citatie bij edict oftte kerckenspraecke op den huijse Ulfft voor den heere ambman Michael van Hertten ten overstaen van mij Jan van Berckenfeldt als landtschrijver der Hoogheijt Wisch gecompareert naervolgende thinsige luijden ende hebben betaelt haeren schuldigen thins.
(
In dit document vindt men gegevens uit de periode 1652-1662 van o.a. Varsseveld en Silvolde. Veel familierelaties worden beschreven. Zie hieronder de weergave van een aantal inschrijvingen als voorbeeld.)
“● Jenneken Bosbooms dochter van Aeltien Coops is anno 1660 omtrent Paessen getrouwt aen Hermen Radtstaeck, woonen op den Radtstaeck in Verssevelt, heefft haer op Pinghsteren anno 1661 door d’moeder in laeten schrijven, maer sustineert vrije te sijn, also haer moeder Aeltien een tweelingh ende d’ jonghste daer van is, heefft provisionelijck ½ stuijver betaelt tot bijbrengonge van bewijs van vrijdomb
● Gerritien Semelinck, doghter van Frerick Semelinck ende Jenneken Semelinck, is getrouwt aen Lucas Weever ende woondt tot Varssevelt
Jan Gijlinck offte Boetzfeldt is een soon van Jan te Boetzfeldt, woondt op haer Exties steede Gijlinck in Varsseveldt, is getrouwt aen Derrisken Gijlinck oock thinsigh sijnde
Geesken Seminck dochter van Jenneken Seminck, is getrouwt aen Gerrit Veurentjens op Veurentjessteede in Silvolden”

Bekijk hier het document. (Categorie: Ulft - Hoofdtijns)
 
Zutphen - Digitaal - Transcriptie - R.-K. dopen, periode 1797-1800
zaterdag 30 april 2016
Digitaal - Transcriptie - Rooms-Katholieke Gemeente Zutphen - Dopen - Periode 1797-1800 - Betreft het zakboekje van de pastoor.
Bekijk hier het document. (Categorie: Zutphen - Transcriptie R.-K. doopboek)
 
Winterswijk - Buurschap Henxel - Transcriptie - Inning Liberale Gifte - 1748
donderdag 28 april 2016
Transcriptie - (deel 2) - Kohier voor de inning van de Liberale Gifte kerspel Winterswijk - Buurschap Henxel, vermeldend rotgewijze per huis hoofdbewoner, echtgenote, kindertal, inwonenden en personeel, met opgave van kapitaal; opgemaakt april 1748; met aantekening van mutaties en betaalde termijnen.
Bekijk hier het document. (Categorie: Transcriptie Liberale Gifte)
 
Lichtenvoorde - Digitaal - Transcriptie - Bijlagen rekening stadsrentmeester - Periode 1745-1748
dinsdag 26 april 2016
Digitaal - Transcriptie - Lichtenvoorde - Bijlagen van de rekening van de stadsrentmeester - Periode 1745-1748
Bekijk hier het document. (Categorie: Rekeningen Stadsrentmeesters)
 
Varsseveld (Hervormde Gemeente) - Transcriptie - Staat inwoners met brandschade - Jaar 1724
zondag 24 april 2016
Digitaal - Transcriptie - Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Varsseveld - “Spesifikaesie van de geene soo door den brant tot Varsevelt schade geleeden hebben en daar op gevolgde aengifte van der selve op den 25 janwaeri 1724 ten Huise van Luckas Harterinck gedaen.”
Bekijk hier het document. (Categorie: Hervormde Gemeente Varsseveld - Brandschade)
 
Varsseveld (Hervormde Gemeente) - Transcriptie Kerkmeestersrekening - Periode 1672-1673
vrijdag 22 april 2016
Digitaal - Transcriptie - Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Varsseveld - Rekening van de kerkmeester Harmen Hesselinck - Periode 1672-1673
Bekijk hier het document. (Categorie: Hervormde Gemeente Varsseveld - Rekeningen)
 
Winterswijk - Digitaal - Transcriptie - Armenrekening - Periode 1742-1744
woensdag 20 april 2016
Digitaal - Transcriptie - Winterswijk - Armenrekening van provisor Jan Machorius - Periode 1742-1744
Bekijk hier het document. (Categorie: Winterswijk Armenrekeningen)
De Diaconij en Provesoorie debet aan Jan ten Bengevoort volgens geleevert de Doot kijsten
1742
den 20 meij - Een man aan Buijkink in Cotten
den 20 junij - Gijessel Willem dochter kijndt
den 28 dito - Tenten Jan zijn kijndt
den 10 julij - Henderijk Loebeek zijn kijndt
den 29 augus - Harmen Adamsen
den 12 octob. - Enne Hoones
1743
den 4 jannuw. - Jan Henderijk Riggelijnk
den 3 meert - Saghten Harmen Baarent
den 5 dito - Jacob Meijerink
den 27 dito - Harmken Weenink
den 28 dito - Aan de Windemulle het huijsken zijn kijndt
den 5 april - Aan de Windemulle het huijsken zijn kijndt
den 10 dito - Juurden Luerdijck
den 13 dito - Gerrit Bluijmers
De helfte voor de Provesorie is mij door Jan Miggorieus voldaan met aght guld. 15 st., den 4 julij 1743, Jan ten Bengevoort
Vertoont dem 5de novbr. 1744

Diaconie en Provesoorie debet aan Wander Kussink en Jan ten Bengevoort volgens geleeferde doot kijsten
1743
den 13 august - Heijel Jan zijn dochter een kijst
den 1 desemb. - Jacob Rupenacke sijn kijndt een kijst
den 7 dito - Henderijk Stemerdink dochters kijndt een kijst
1744
den 14 jannuw. - Marria te Winkel uijt Brinkhoorne een kijst
den 14 meert - De Siemense een kijst
den 3 april - Anthonij de Klepper zijn kijndt een kijst
den 13 dito - Marrie Kindekes een kijst
Wenterswijk, den 29 meij 1744 - Dato deses voldaan door Jan Mighors met vier guld. 7 st. 8 penn.
Jan ten Bengevoort junior - Vertoont den 5 novbr. 1744
 
Silvolde - Transcriptie N.H. lidmatenboek - Periode 1689-1707
maandag 18 april 2016
Transcriptie - Nederduits Gereformeerde Gemeente Silvolde - Lidmatenboek - Periode 1689-1707
Bekijk hier het document. (Categorie: Silvolde - Transcriptie N.H. lidmatenboek)
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

 

Nieuw in ons archief!
Boekbespreking
Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt
Lees verder…

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort  - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Gelderland - DTB-database

Het Gelders Archief heeft een database persoonsnamen geintroduceerd...
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
  Bekijk de 5e editie 2012.

Algemeen Historisch Archief
AHA-familiedossiers
Berghse items
Wageningen
Zoutelande
Wie is Online
We hebben 1 gast online
Aantal bezoekers
21968202 Bezoekers

© 2016 Genealogie in de Achterhoek - Een website voor digitale genealogische gegevens in de Achterhoek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.