Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Hoogheid Wisch

Afbeeldingen
Rekeningen van de domeinen der hoogheid Wisch
Rekening van Johan Adolph Spoor

Jaar 1708

Vindplaats: Gelders Archief

Archieftitel: Heerlijkheid Wisch
Toegangsnummer 0443 - Inv.nr. 43

 

 

www.genealogiedomein.nl

Hoogheid Wisch - Afbeeldingen
Rekening Johan Adolph Spoor
Jaar 1708

Ref.nr.: WIEADJAS - 1 september 2019

J.B. Baneman