Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en Liemers

 

 

 

Zoeken naar informatie uit de akten van de burgerlijke stand.

 

 

 

Burgerlijke stand Angerlo

Huwelijken

1812-1922

Overlijden

1812-1942

Ga naar Genlias.


Welke gegevens zitten er o.a. in een huwelijksakte?

 • De namen en leeftijden van de bruid en bruidegom

 • Meestal de namen van de ouders van de bruid en bruidegom

 • Meestal de geboorteplaats van de bruid en bruidegom

 • De naam van de weduwnaar of weduwe (indien van toepassing)

 • Meestal leeftijden en beroepen

Welke gegevens zitten er o.a. in een overlijdensakte?

 • De naam van de overledene

 • De exacte datum van overlijden

 • Meestal de namen van de ouders van de overledene

 • Meestal de leeftijd van de overledene

 • Soms de geboorteplaats van de overledene

 • Soms de naam van de echtgenoot of echtgenote

 • Meestal het adres van overlijden

 

 

 

Burgerlijke stand Angerlo

Indexen

Geboorten

1811-1902

Overlijden

1811-1950

Ga naar Streekarchivariaat
De Liemers en Doesburg.

 • De indexen op de geboorte- en overlijdensakten zijn gemaakt met behulp van de tienjarige tafels die zich meestal achter in de registers bevinden. Deze tafels zijn gemaakt op de datum dat er aangifte gedaan werd en dus niet op de feitelijke geboorte- of overlijdensdag.

 • De indexen zijn dan ook bedoeld als een snelle toegang tot de gegevens. U kunt met de gevonden gegevens naar het archief, waar de registers zich bevinden (zie de informatie elders op deze site), om de desbetreffende akten te raadplegen.
  (De index is ook in Zevenaar te raadplegen)

 

 

 

 

Ref.nr.: Angerlo-BS-10100 d.d. 4 oktober 2006 / updated 10oktober 2006

Samenstelling: J.B. Baneman