Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Bahr en Lathum

Oorlogsschade
Periode 1794-1795

Afbeeldingen

"Generaale Lijst
der
Recepissen
in anno 1797 en 1798
onder hand-teekening van mr. J.L. Solner
Secretaris van de Finantie Kamer
afgegeeven aan de Inwoonderen
van 't
Quartier Zutphen
tot schade vergoedingen van
Ontfangen Assignaten van
de Fransche troupen, als
meede voor requisitien
gepresteerde span- en
hand-diensten aan en
geleden schaaden
door de
Gecoaliseerde en
Fransche Troupen
in de Jaaren
1794 en 1795"

Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem
Archieftoegangsnummer 0005
Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer 344

Scannummers 90 t/m 93  (bladeren)
+
Scannummer 232

Betreft 91 inwoners

Gedigitaliseerd door: Gelders Archief te Arnhem

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Bahr en Lathum - Oorlogsschade
Periode 1794-1795
.

Ref.nr.: DPKZWA - 25 januari 2018

J.B. Baneman