Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Stad en richterambt Doesburg

 

Maancedullen

Jaar ca. 1655

en periode 1675...1685 (betreffende verbrande huizen)

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

Gespecificeerd overzicht

Stad en schependom van de stad Doesburg - Jaar ca. 1655

Stad Doesburg

folionummers 001r-054r

scannummers 002-058  (bladeren)

Schependom van de stad Doesburg

folionummers 055r-060v

scannummers 059-065  (bladeren)

Richterambt Doesburg - Jaar ca. 1655

Angerlo

folionummers 062r-099v

scannummers 066-103  (bladeren)

Drempt

folionummers 100r-139v

scannummers 104-145  (bladeren)

Buurschap Eldrik

folionummers 141r-164r

scannummers 146-169  (bladeren)

Olburgen

folionummers 165r-172r

scannummers 170-178  (bladeren)

Olden Keppel (= dorp Hoog-Keppel)

folionummers 173r-184r

scannummers 179-190  (bladeren)

Buurschap Beinum

folionummers 185r-200r

scannummers 191-206  (bladeren)

Stad Doesburg - Periode 1673...1685

"Lijste van verbrande ende gedevaliseerde huijsen binnen de stadt Doesborch; waarbij te sien de eerste originele verpondinge wat huijsen bij haer Ed.mog. sijn aengeholden en de afgeschreven verpondinge; voorts de veranderde verpondinge op de selve gestelt, ende dan oock de verpondinge op de nieuwe hoven, in de gedemolieerde Fortificatiewercken aldaer."

folionummers 001r-012r

scannummers 208-220   (bladeren)

 

Vindplaats: Gelders Archief
Archieftoegangsnummer 0005 -
Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer 410

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Maancedullen
Stad en richterambt Doesburg
Jaar ca. 1655 (1673...1685)

Ref.nr.: DFMCDB-410 - 12 juli 2013
Update: 12 oktober 2013

J.B. Baneman