Map Stad Doesburg - Afbeeldingen Oud Archief

Documenten

default 0001 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Gerechtelijke huwelijken - Periode 1659-1722 Populair

560 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_huw_magistraat_1659-1722.htm

Inventarisnummer 0001 - Optekeningen van voor de magistraat gesloten huwelijken - Periode 1659-1722
Verwijsfiche.

default 0001 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Verleende burgerschappen - Periode 1643-1759 Populair

535 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_burgerschap_1643-1759.htm

Inventarisnummer 0001 - Stad Doesburg - Optekeningen van verleende burgerschappen - Periode 1643-1759
Verwijsfiche.

default 0458 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Verleende burgerschappen - Periode 1625-1643 Populair

497 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_burgerschap_1625-1643.htm

Inventarisnummer 0458 - Stad Doesburg - Optekeningen van verleende burgerschappen - Periode 1625-1643
Verwijsfiche.

default 0459 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Akten van indemniteit - Periode 1760-1795 Populair

480 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_indemniteit_1760-1795.htm

Inventarisnummer 0459 - Stad Doesburg - Akten van indemniteit - Periode 1760-1795
Verwijsfiche.

default 0459 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Gerechtelijke huwelijken - Periode 1760-1795 Populair

460 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_huwelijken_gerecht_1760-1795.htm

Inventarisnummer 0459 - Gerechtelijke bevestigingen in de huwelijkse staat - Periode 1760-1795
Verwijsfiche.

default 0459 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Verleende burgerschappen - Periode 1760-1795 Populair

456 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_burgerschap_1760-1795.htm

Inventarisnummer 0459 - Stad Doesburg - Optekeningen van verleende burgerschappen - Periode 1760-1795
Verwijsfiche.

default 0459 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Visitaties van dode lichamen - Periode 1760-1783 Populair

477 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_visitatie_dode_lichamen_1760-1783.htm

Inventarisnummer 0459 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - Visitaties van dode lichamen - Periode 1760-1783
Verwijsfiche.

default 0469 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Inwonerslijst verschillende gezindten - Jaar 1809 Populair

485 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_lijst inwoners_verschillende_ gezindten_1809.htm

Inventarisnummer 0469 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - Lijst van de inwoners van de stad, onderscheiden naar verschillende gezindten - Jaar 1809
Verwijsfiche.

default 0470 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Bewonerslijst huiseigenaren - Jaar 1735 Populair

495 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg - bewoners_huiseigenaren_1735..htm

Inventarisnummer 0470 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - Lijst van enkele huiseigenaren met opgave van de bewoners van hun huizen - Jaar 1735
Verwijsfiche.

default 0482 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Stemregister - Jaar 1803 Populair

476 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_stemregister_1803.htm

Inventarisnummer 0482 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - "Stemregister" - Register ter inschrijving van personen, die trouw beloven aan de constitutie en onderwerping aan de wet - Jaar 1803. Met opgave van beroepen.
Verwijsfiche.

default 0483 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Index bewoners van huizen - Periode ca. 1811-1813 Populair

430 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_index_bewoners_huizen_1811-1813.htm

Inventarisnummer 0483 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - Alfabetische index betreffende bewoners van huizen - Periode ca. 1811-1813
Verwijsfiche.

default 0484 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Stemregister - Ja-stemmers - Jaar 1805 Populair

439 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_stemregister_jastemmers_1805.htm

Inventarisnummer 0484 - Afbeeldingen - Stad Doesburg - Register van de stemming door de ingezetenen van Doesburg over het ontwerp van staatsregeling en de benoeming van Rutger Jan Schimmelpenninck tot raadpensionaris - Jaar 1805
Verwijsfiche.

default 0762 - Doesburg (Stad en Ambt) - Afbeeldingen - Schattingsregister - Periode 1470-1476 Populair

456 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_schattingsregister_1470-1476.htm

Inventarisnummer 0762 - Afbeeldingen - Register van de schatting van Stad en Ambt Doesburg - Periode 1470-1476
Verwijsfiche.

default 0771 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Heffing per straat - Jaar ca. 1675 Populair

460 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_inwonerslijst_heffing_1675.htm

Inventarisnummer 0771 - Afbeeldingen - Lijst van de inwoners van de stad Doesburg volgens de straten met door hen betaalde bedragen - Jaar ca. 1675
Verwijsfiche.

default 1493 - Doesburg (Stad) - Afbeeldingen - Diensten van Hummelose boeren - Jaar 1783 Populair

422 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

doesburg_diensten_hummelose_boeren_1783.htm

Inventarisnummer 1493 - Stad Doesburg - Afbeeldingen - Lijst van ingezetenen van het richterambt Hummelo, die geen kardiensten voor de stad Doesburg hebben verricht en daarom weggeld betalen moeten, benevens een lijst van Hummelose boeren, die deze diensten wel hebben verricht - Jaar 1783
Verwijsfiche.

Boekbespreking

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt
Lees verder…

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 459 gasten en geen leden online