Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd

Geestelijk Rentambt Doetinchem

Rol van de zesjaarlijkse verpachting

Periode 1784-1790

Rol van de zesjaarlijkse verpachting van vlog-, bouw- en weilanden, erven en tienden , behorende tot het Doetinchemse geestelijke rentambt; met vermelding van pachters, pachtsommen en in het verleden vervreemde goederen.

 Archieftitel: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd
Archieftoegangsnummer 0016 - Inventarisnummer 4248
Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem

Bekijk hier de 88 afbeeldingen

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief - Per 3 december 2016 online.

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Afbeeldingen
Geestelijk Rentambt Doetinchem

Rol van verpachting

Periode 1784-1790

Ref.nr.: DADTVP - 13 december 2016

J.B. Baneman