Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Hummelo

 (Origineel register)

Verpondingskohier

Register met taxaties van belastbaar onroerend goed
Jaar 1650

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

Verpondingskohier van het Landdrostambt Zutphen

(Origineel register)

Richterambt Hummelo - Jaar 1650

Hummelo

folionummers 272r-350v

scannummers 272-352   (bladeren)

 

Vindplaats: Gelders Archief
Archieftoegangsnummer 0005 -
Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer 396

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Verpondingskohier
Hummelo - Jaar 1650

Ref.nr.: DFVPHO-396 - 13 juli 2013
Update: 12 oktober 2013

J.B. Baneman