Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Gemeente Lichtenvoorde

Register van naamsaanneming van Joden

Jaar 1812

 Archieftitel: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd
Archieftoegangsnummer 0016 - Inventarisnummer 4696
Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem

Bekijk hier de 10 afbeeldingen (bladeren)

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

 

www.genealogiedomein.nl

Afbeeldingen
Gemeente Lichtenvoorde

Register van Naamsaanneming
van Joden - Jaar 1812

Ref.nr.: DFLVRAJ - 6 september 2018

J.B. Baneman