Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en Liemers

 

Verwijsfiche

 

LICHTENVOORDE
Hervormde Gemeente

Kerkvoogdij
Beheer bezittingen

 

Onroerende goederen

Landerijen

                   Eigendomsverwerving - 1846-1950

                   Verpachting, verhuur en verkoop - 1804-1959

 

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

 

 

 

www.genealogiedomein.nl
Ref.nr.: Lichtenvoorde
Varia - 77779 / 31 juli 2007
Update - 31 maart 2008
Update - 12 juli 2009

Update: 2 januari 2012
Samenstelling: J.B. Baneman