Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en Liemers

 

Verwijsfiche

 

LICHTENVOORDE
Hervormde Gemeente

Kerkenraad
Beheer bezittingen

 

Onroerende goederen

Woningen

                   Aankoop - 1755-1977

                   Verpachting of verhuur - 1673-1958

                   Verkoop - 1953-1970

 

Landerijen

                   Aankoop of eigendomsverwerving - 1710-1979

                   Verpachting of verhuur - 1717-1953

                   Pachtontbinding - 1962-1971

                   Ruiling of verkoop 1842-1974

 

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

 

 

 

www.genealogiedomein.nl
Ref.nr.: Lichtenvoorde
Varia - 77778 / 31 juli 2007
Update - 31 maart 2008
Update - 12 juli 2009

Update: 2 januari 2012
Samenstelling: J.B. Baneman