Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Lichtenvoorde

Transcriptie 

GeŽrfden in de Heerlijkheid Lichtenvoorde

Het markenprothocol - "Notulen van geŽrfden" - 1717-1810

 

"Mercurij den 8 decembris 1717.
Praeside judice naemens Sijn Excellentie den Heer van Ligtenvoorde etc. desselfs gecommitteerdens doctor
Roller en rentmeester Huijninck in naeme van haar heer principaal als erfmarkenrigter van de
heerlijkheijt Ligtenvoorde sampt vernere heeren geŽrfdens of derselver gecommitteerdens met naemen de
heer Wilh. Wenthold wegens Haar Edel Mogende de Gedeputeerden Staten deser Graafschap, Wessel
Schaap naemens de Heer van Harreveld, Henr. Joh. Brusse wegens de heer van Laar, rentmeester
Tienck naemens de princesse van Anholdt, de heer D.J. Wenthold wegens sijn moeder als eijgenaarse van
't Tongerlo, privative g'erfdens Jan Schrader, Cuene Tongerlo, Jan Westerman, wed. Steerneborgh, Jan te
Keveler en Hartman, Harmen Rentinck en Leferinck, Geurt Bijvanck, Jan Gierkinck, Berent
Donderwinckel cum suis, sampt verdere praesente erfgenamen."

►  Bekijk hier de transcriptie  (In te zien op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Lichtenvoorde
Het markenprothocol 1717-1810

Ref.nr.: MP- 13 augustus 2008

Update: 12 juli 2009

Update: 1 juli 2015

Update: 2 juli 2015

J.B. Baneman