Map Vorden - Digitaal - Bevolking

Documenten

pdf 0016-7481 - Vorden - Transcriptie - "Statistique opgave of Renseignementen van de Mairie van Vorden" - Jaar 1811 Populair

1353 downloads

Downloaden (pdf, 880 KB)

Vorden_Bevolking_Marie_1811.pdf

Transcriptie - "Statistique opgave of Renseignementen van de Mairie van Vorden" - Jaar 1811.
Waarin opgenomen een lijst van namen der hoofbewoners van de genummerde huizen, met vermelding van hun beroep.
Toegangsnummer 0016 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 7481

default Vorden - Afbeeldingen - Register inwoners van 12 jaar en ouder - Jaar 1813 Populair

3152 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

vorden_12jaar_ouder_1812.htm

Afbeeldingen - Register inwoners van 12 jaar en ouder in Vorden - Jaar 1813
Alfabetisch ingedeeld
- man/vrouw - geboortedatum - geboorteplaats - woonadres
Verwijsfiche.

default Vorden - Lijst van 318 huiseigenaren of hoofdbewoners - incl. veebestand - 1806 Populair

3025 downloads

Downloaden (htm, 25 KB)

vorden_afbeeldingen_huizen-eigenaren-vee_1806.htm

Vorden - Afbeeldingen - Belastingregister - Lijst van huizen in het richterambt Vorden, met vermelding van eigenaar of hoofdbewoner, aantal zielen, beesten en paarden - Jaar 1806
"Nommer Lijst der Huizen onder het Rigterampt Vorden gehorende, met bijvoeging van de bijzondre Namen der Huizen, derzelver Eigenaren, Namen der Bewoners of Inwoonders van Vorden, derzelver aantal zielen, Beesten, Paarden etc., genommert door de Bode J. Weenink, voorts deze geformeert door de Rigter J.H. Gallée."
Verwijsfiche.

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 414 gasten en geen leden online