Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Winterswijk

Afbeeldingen

Liberale Gifte
Conceptkohier

Winterswijk

Jaar 1748

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Archieftoegangsnummer 0098 -
Drost en Gerfden van Bredevoort
Inventarisnummer 158

Conceptkohier voor de inning van de Liberale Gifte kerspel Winterswijk, ingedeeld naar dorp en buurschappen, vermeldend rotgewijze per huis de hoofdbewoner, opgemaakt februari 1748 - met specificatie van gezinsleden, naam en leeftijd.

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.
 

Bekijk hier de afbeeldingen

Fotografie F.J. Senkeldam

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Winterswijk
Conceptkohier - Liberale Gifte - 1748

Ref.nr.: DFLGCWK - 28 november 2012

J.B. Baneman