Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Winterswijk

Gegevens betreffende de Joodsche Bevolking van Winterswijk
in het jaar 1813

Verstrekt door het Departement van Binnenlandsche Zaken, L. ten Cate - De Gemachtigde voor Afstammingsbewijzen - Apeldoorn, den 16en April 1943.

Deze gegevens werden geŽxtraheerd uit de archieven van het voormalig Consistorie der Israelieten in de Circonscriptie Zwolle, ondergebracht in het Archief van het voormalig Departement van Eerediensten, berustend in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

 

Winterswijk

Joodse bevolking in 1813

scannummer 00033

 

Gedigitaliseerd door FamilySearch

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Winterswijk
Joodse bevolking - 1813

Ref.nr.: DFWKJB - 22 oktober 2013
Update 28 maart 2020

J.B. Baneman