Map Heerlijkheid Wisch - 0443 - Periode 1315-1803

Heerlijkheid Wisch - Periode 1315-1803 - Toegangsnummer 0443 - Vindplaats: Gelders Archief.

Categorieën

Map 029-045a - Heerlijkheid Wisch - Rekeningen en bijlagen - Periode 1510-1808

Rekeningen en bijlagen - Periode 1510-1808 - Vindplaats Gelders Archief - Archieftoegangsnummer 0443 - Inventarisnummers 29 t/m 45a

Documenten

default 024 - Wisch (Hoogheid) - Afb. Erfpachtsrekeningen - Jaar ca. 1518 Populair

3018 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

wisch_inv_24_erfpachtsrekeningen-1518.htm

Inventarisnummer 24 - Afbeeldingen "Erfpachtsrekeninge van Etten, Gendringen, Varssevelt, Zilvolden ende ter Borch." Ligger van inkomsten van den heer van Wisch in de genoemde plaatsen - ca. 1518
Verwijsfiche.

default 027 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Leggers, 1721-1730 Populair

2549 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

wisch_leggers_1721-1730.htm

Inventarisnummer 27 - Afbeeldingen - Leggers van goederen en inkomsten, periode 1721-1730
"Lagerbuch, die Hoheit Wisch und Burg betreffend, und soweit Seiner Hoheiten Herrn Albrecht Friederich Printzen in Preussen uud Marggraffen zu Brandenburg etc. zugehörig ist, conseribirt im Jahr 1723." Opteekening van alle tot de heerlijkheid behoorende goederen en rechten en van het jaarlijksche gemiddelde der inkomsten over 1721-1724 en over 1724-1730, alsmede 25 gekleurde kaarten
Verwijsfiche.

default 052 - Wisch (Hoogheid) - Afb. Lijsten van breuken, 1618...1664 Populair

2473 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_ontvangen_breuken_1618-1620_1649_1657-1664_inv52.htm

Inventarisnummer 52 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen Lijsten van in de hoogheid Wisch ontvangen breuken, perioden 1618-1620, 1649 en 1657-1664
Verwijsfiche.

default 060 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Schatceel - Jaar ca. 1520 Populair

2331 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_schatceel_1520.htm

Inventarisnummer 60 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen Schatceel van de heerlijkheid Wisch - Jaar ca. 1520
Verwijsfiche.

default 065 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Leenregister, 1469-1743 Populair

2539 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_leenregister-1469-1743.htm

Inventarisnummer 65 - Afbeeldingen van het register op de leenboeken der Hoogheid Wisch, periode 1469-1743
Verwijsfiche.

default 066b - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Leenregister, 1600-1779 Populair

2566 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_leenregister-1600-1779.htm

Inventarisnummer 066b - Afbeeldingen van het register op de leenboeken der Hoogheid Wisch, periode 1600-1779
Verwijsfiche.

default 067 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen leenprotocol - Periode 1440-1490 Populair

2316 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_leenprotocol_1440-1490.htm

Inventarisnummer 67 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen Protokol van de lenen van Catharina van Voerst en van Ghemen, weduwe van jonker Johan, heer van Voerst, Asperen en Keppel - Periode 1440-1490
Verwijsfiche.

default 075 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Tijnsboek, 1623-1654 Populair

3136 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

wisch_tijnsboek-1623-1654.htm

Inventarisnummer 75 - Afbeeldingen 'Tynsbuich der hoicheit Wysch', aangelegd in 1623, bijgehouden tot 1654.
Verwijsfiche.

default 076 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Tijnsboek, 1659-1675 Populair

2543 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_tijnsboek-1659-1675.htm

Inventarisnummer 76 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen tijnsboek, aangelegd in 1659, bijgehouden tot 1675
Verwijsfiche.

default 145 - Wisch (Hoogheid) - Afbeeldingen Eigendomsbewijzen, 1425, 1428 Populair

2458 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_eigendomsbewijzen_inv.145_1425_1428.htm

Inventarisnummer 145 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen eigendomsbewijzen van het goed Hidding te Hengelo "opten Goy", aangekocht door Henrik heer tot Wisch - Jaar 1425 en 1428
Verwijsfiche.

default 178 - Wisch (Hoogheid) - Afb. Pachtceel Remmelinck, 1656 Populair

2480 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_inv_178_pachtceel_Remmelinck-1656.htm

Inventarisnummer 178 - Afbeeldingen Pachtceel van het goed Remmelinck onder Varsseveld - Jaar 1656
Verwijsfiche.

default 181 - Wisch (Hoogheid) - Afb. Pachtceel Groot Saleminck, 1660 Populair

2561 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_inv_181_pachtceel_Groot_Saleminck-1660.htm

Inventarisnummer 181 - Afbeeldingen - Pachtceel van het goed Groot Saleminck onder Varsseveld - Jaar 1660
Verwijsfiche.

default 195 - Wisch (Hoogheid) - Afb. geschillen turfsteken, 1620-1634 Populair

2297 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

wisch_turfsteken_inv.195_1620-1634.htm

Inventarisnummer 195 - Hoogheid Wisch - Brieven aan den heer van Wisch en andere stukken betreffende geschillen over het recht van de geërfden van Heelweg onder Varsseveld om in het Mellinkveen, op de grens van Lichtenvoorde en Wisch, turf te mogen steken - Periode 1620-1634
Verwijsfiche.

default 274 - Wisch (Heerlijkheid) - Afbeeldingen Pachtboek, 1736-1740 Populair

2629 downloads

Downloaden (htm, 7 KB)

wisch_pachtboek-1736-1740.htm

Inventarisnummer 274 - Afbeeldingen van het Pachtboek der Heerlijkheid Wisch, periode 1736-1740
Verwijsfiche.

default 312 - Wisch (Hoogheid) - Afb. Gerichtelijke pachtrollen, 1716...1723 Populair

2777 downloads

Downloaden (htm, 6 KB)

wisch_pachtrollen_1716-1717_1722-1723_inv312.htm

Inventarisnummer 312 - Hoogheid Wisch - Afbeeldingen Gerichtelijke pachtrollen van de garvezaden en tienden, hooi- en naweiden, perioden 1716-1717 en 1722-1723
Verwijsfiche.

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 327 gasten en geen leden online