Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Zutphen

Vicarissen Sint Walburgiskerk  

Regestenlijst - Periode 1332-1587

Vicarissen waren plaatsvervangers van geestelijke functionarissen. Bij het kapittel van Sint Walburgis vervingen zij de kanunniken bij het uitoefenen van hun religieuze taken, o.a. als de heren door ziekte, studie of reizen hun koordiensten niet konden vervullen.

Bron: Regionaal Archief Zutphen - website http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/

Bekijk hier het document

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Zutphen - Regestenlijst 1322-1587
Vicarissen Sint Walburgiskerk

Ref.nr.: ZURVW - 27 november 2009
Update: 3 september 2013

J.B. Baneman