Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Zutphen

Afbeeldingen Register van Verpleegden
in het Oude en Nieuwe Gasthuis

Periode 1666...1695

Per 9 augustus 2010 online

Zutphen - Register van verpleegden, kostkopers en studenten
in het Gasthuis, periode 1666-ca. 1695

"Aenteeckeningh van gemeijne patienten ende andre personen so van buijten
als binnen welcke geduijrende haere quale, off voor seeckere tijt in 't Gasthuijs
verpleeght worden waer van niets of weijnigh te hopen staet.

  1. In't Sijeckenhuis

  2. Verbanthuis of Pesthuis

  3. Bloetgancks Camer

  4. Toorn voor d'onsinnige

  5. Studenten Camer"

Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen
Archiefnummer 407 - Inventarisnummer 366

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Zutphen - Verpleegden
Oude en Nieuw Gasthuis (ONG)
1666-1695

Ref.nr.: ZUVO - 9 augustus 2010

J.B. Baneman