Map 1119-1141 - Zutphen (Rentambt) - Domein Beheer - Rechten en verplichtingen, uit de hofhoorigheid voortvloeiende, alsmede op de betaling van tyns.

Vindplaats Gelders Archief - Archieftoegangsnummer 0012 (Gelderse Rekenkamer) - Inventarisnummers 1119 t/m 1141

Documenten

pdf 0012-1119 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen. Populair

3488 downloads

Downloaden (pdf, 1.71 MB)

Zutphen_Rentambt_Domeinbeheer_Visitatieboek_1557.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen.
Dit register is door het Gelders Archief als volgt toegelicht:
"Fol. 1-9 bevatten afschriften van: 1°. het besluit van 1556, waarbij het bedoelde onderzoek is bevolen, 2°. publicaties, daaromtrent in 1557 uitgevaardigd, 3°. de hofrechten van Zutphen, Lochem en Hengelo en de rechten der vrije hofgoederen in de Graafschap; voorts een opteekening van de aan de gebruikers van hoorige goederen te stellen vragen. Fol. 10-109 bevatten de gegevens, door persoonlijk verhoor en het onderzoek van daarbij overgelegde stukken en van oudere archivalia verkregen, alsmede de composities, aangegaan met personen, die hunne verplichtingen niet waren nagekomen. Op fol. 110 de presentielijst der gecommitteerden en de akte tot staving van den inhoud van het verbaal, opgemaakt door Van Dieve, Gramaye en den rentmeester Cornelis Anthoniszoon."
Archieftoegangsnummer 0012 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 1119.

pdf 0012-1120 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Bijlagen bij het visitatieboek van 1557 Populair

949 downloads

Downloaden (pdf, 2.10 MB)

Zutphen_Rentambt_Domeinbeheer_bijlagen_bij_het_visitatieboek_van_1557.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Bijlagen bij het visitatieboek van 1557
Archieftoegangsnummer 0012 (Gelderse Rekenkamer) - Inventarisnummer 1120 - Vindplaats Gelders Archief
Dit register wordt door het Gelders Archief als volgt toegelicht:
Afschriften van akten betreffende hoorige goederen, 1326-1555, drie dgl. oorspr. akten, lijsten van landerijen, tot hoorige goederen behoorende, e. a. stukken, bijeengebracht in 1557 en 1558 1 lias
N.B. De afschriften zijn meerendeels gecollationneerd door BELL naar oorspr. stukken, door de gebruikers der goederen overgelegd; andere zijn van die gebruikers zelf afkomstig. De akten, voorzoover dateerende van vóór 12 September 1543, zijn in de regestenlijst beschreven. Zie regesten 2, 20, 32, 47, 56, 75, 87, 99, 120, 122, 124- 129, 131-133, 135, 137, 139-141, 154, 188, 196, 250, 251, 292, 296, 304, 316, 322, 330, 337, 341, 343, 344, 350, 357, 374, 376, 378, 407, 408, 421, 436, 450, 452, 455, 462, 464-466, 474, 477, 481, 488, 489, 503, 511, 513, 518, 522, 525, 539, 543 , 552, 557, 568, 589, 602, 606, 608, 640, 642, 653, 659, 665, 666, 671, 673-677, 699, 711, 712, 721, 726, 731, 742-744, 784, 795 en 796.
Zie permalink afbeeldingen - Zie permalink regestenlijst.

pdf 0012-1126 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Register, houdende aantekening van het overlijden der volschuldig eigen en keurmedige personen, in des keizers (konings) hoven - Periode 1549-1558 Populair

1185 downloads

Downloaden (pdf, 926 KB)

Zutphen_Rentambt_Overlijden_Keurmedigen_1549-1558.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Register, houdende aantekening van het overlijden der volschuldig eigen en keurmedige personen, in des keizers (konings) hoven - Periode 1549-1558
Betreft o.a. de plaatsen Zutphen, Lochem, Groenlo, Lichtenvoorde, Beltrum, Aalten, Vorden, Doetinchem, Ruurlo, Warnsveld, Didam, Almen en Epse.
Vindplaats Gelders Archief - Archieftoegangsnummer 0012 (Gelderse Rekenkamer) - Inventarisnummer 1126

pdf 0012-1128 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Tynsen, binnen Zutphen ontvangen uit Gelderland - Periode 1549-1563 Populair

897 downloads

Downloaden (pdf, 1.31 MB)

Zutphen_Rentambt_Tijnsen_1549-1563.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - Tynsen, binnen Zutphen ontvangen uit Gelderland - Periode 1549-1563
Betreft o.a. de plaatsen Almen, Baak, Borculo (Heerlijkheid), Doesburg, Doetinchem, Drempt, Groenlo, Hengelo, Hummelo, Lichtenvoorde, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Winterswijk, Zelhem en Zutphen; en ook Brummen en Deventer.
Vindplaats Gelders Archief - Archieftoegangsnummer 0012 (Gelderse Rekenkamer) - Inventarisnummer 1128

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 536 gasten en geen leden online