Map Zutphen (Stad en Schependom) - Successiebelasting

Zutphen (Stad en Schependom)
Ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het Recht van Successie - Periode 1806 en 1808-1811

Documenten

default 0091-69/69A - Zutphen - Stad en Schependom – Afb. - Successiebelasting - Jaren 1806 en 1808-1811 Populair

1514 downloads

Downloaden (htm, 8 KB)

zutphen_stad_schependom_successie_memories_1806-1811.htm

Ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het Recht van Successie
1.2. - Documenten behorende tot de staten en verantwoording van de Gequalificeerden over de invordering van de belasting op het recht van successie- Periode 1806-1811
N.B. De documenten bevatten de ingeleverde memories van aangeving van nalatenschappen met staten van zuivere saldi en quotisatiebiljetten en registers van overledenen.


Afbeeldingen - Successiebelasting - Zutphen (Stad en Schependom) -
Toegang 0091 - Inv.nrs. 69/69A
a) Registers van overledenen - Periode 1806 en 1808-1811
b) Memories van aangeving - Periode 1806 en 1808-1811
Verwijsfiche.

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 349 gasten en geen leden online