Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Brabant

 

 

 

Verwijsfiche

's-Hertogenbosch

Bekijk hier de verwijzing - pag.nr. 184 -
(blader vervolgens pag.nrs. 185 t/m 226).

Eigenaars en bewoners van geplunderde huizen
-
op 8, 9 en 10 november 1787 -
- met vermelding van huisnummers per blok -
- het betreft totaal 879 huizen in verschillende blokken -

"No. 1194.  Accuraate Lyst van de Huizen, die geplun-
dert, en die de Glazen  ingeslagen zijn, in den  nacht
tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10  November
1787, binnen de Stad 's Hertogenbosch."

Afbeeldingen van het Boek:

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz.

betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand
september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het
Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Veertiende Deel.

Te Campen
Ter Drukkerye van J.A. de Chalmot
MDCCXC

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

's-Hertogenbosch -  1787
Geplunderde huizen

Ref.nr.: GH-1787 - 22 maart 2008

J.B. Baneman