Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er aanmerkenswaardig, ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
nevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen en accuraate
Lysten van veele nuttige Zaaken, met de noodige Aanmerkingen, &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik, Boekverkooper in de Nes.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Eerste deel - Zeeven Stukken - Van July tot December 1756

  • Tweede deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1757

  • Derde deel - Agt Stukken - Van July tot December 1757

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1756-1757
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

Update: 6 november 2013

J.B. Baneman