Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overledenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft kunnen bekomen."
Tijdvak 14.12.1759 t/m 31.12.1761

Periode 14.12.1759 t/m 21.01.1760
Periode 21.01.1760 t/m 19.02.1760
Periode 19.02.1760 t/m 19.03.1760
Periode 26.02.1760 t/m 23.03.1760
Periode 24.03.1760 t/m 22.04.1760
Periode 22.04.1760 t/m 06.05.1760
Periode 04.05.1760 t/m 27.05.1760
Periode 20.05.1760 t/m 16.06.1760
Periode 16.06.1760 t/m 22.07.1760
Periode 22.07.1760 t/m 16.08.1760
Periode 05.08.1760 t/m 19.08.1760
Periode 13.08.1760 t/m 22.09.1760
Periode 14.09.1760 t/m 02.10.1760
Periode 03.10.1760 t/m 19.10.1760 (niet aanwezig)
Periode 20.10.1760 t/m 15.11.1760
Periode 13.11.1760 t/m 14.12.1760
Periode 14.12.1760 t/m 12.01.1761
Periode 12.01.1761 t/m 17.02.1761
Periode 11.02.1761 t/m 03.03.1761
Periode 03.03.1761 t/m 14.03.1761
Periode 14.03.1761 t/m 15.04.1761
Periode 15.04.1761 t/m 11.05.1761
Periode 30.04.1761 t/m 17.05.1761
Periode 13.05.1761 t/m 24.06.1761
Periode 16.06.1761 t/m 13.07.1761
Periode 13.07.1761 t/m 30.07.1761
Periode 30.07.1761 t/m 25.08.1761
Periode 24.08.1761 t/m 18.09.1761
Periode 19.09.1761 t/m 01.10.1761
Periode 30.09.1761 t/m 28.10.1761
Periode 21.10.1761 t/m 22.11.1761
Periode 17.11.1761 t/m 31.12.1761

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
nevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatin, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens deezer Provinti
n;

Naamlyst der Overleedenen en Verkoopinge van de Huizen met
de Pryzen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Agste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1760

  • Negende deel - Agt Stukken - Van July tot December 1760

  • Tiende deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1761

  • Elfde deel - Agt Stukken - Van July tot December 1761

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1759-1761
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman