Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overledenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft konnen bekomen."
Tijdvak 12.12.1765 t/m 21.12.1767

Periode 12.12.1765 t/m 21.01.1766
Periode
21.01.1766 t/m 18.02.1766
Periode
13.02.1766 t/m 03.03.1766
Periode
27.02.1766 t/m 18.03.1766
Periode
07.03.1766 t/m 15.04.1766
Periode
09.04.1766 t/m 06.05.1766
Periode
01.05.1766 t/m 20.05.1766
Periode
13.05.1766 t/m 06.06.1766
Periode
07.06.1766 t/m 22.07.1766
Periode
19.07.1766 t/m 05.08.1766
Periode
04.08.1766 t/m 20.08.1766
Periode
13.08.1766 t/m 16.09.1766
Periode
11.09.1766 t/m 07.10.1766
Periode
30.09.1766 t/m 20.10.1766
Periode
19.09.1766 t/m 18.11.1766
Periode
13.11.1766 t/m 10.12.1766
Periode
11.12.1766 t/m 30.12.1766
Periode
31.12.1766 t/m 10.02.1767
Periode
13.02.1767 t/m 03.03.1767
Periode
11.02.1767 t/m 20.03.1767
Periode
20.03.1767 t/m 18.04.1767
Periode
20.04.1767 t/m 05.05.1767
Periode
29.04.1767 t/m 19.05.1767
Periode
10.05.1767 t/m 16.06.1767
Periode
17.06.1767 t/m 14.07.1767
Periode
15.07.1767 t/m 31.07.1767
Periode
01.08.1767 t/m 18.08.1767
Periode
29.07.1767 t/m 22.09.1767
Periode
30.08.1767 t/m 06.10.1767
Periode
05.10.1767 t/m 20.10.1767
Periode 07.10.1767 t/m 17.11.1767
Periode
12.11.1767 t/m 21.12.1767

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens deezer Provinti
n;

De Verkoopingen van de Huizen, Obligati
n en de Scheepen met de Pry-
zen, en
Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Twintigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1766

  • Eenentwintigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1766

  • Twe en Twintigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1767

  • Drie en Twintigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1767

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1765-1767
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman