Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overledenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft konnen bekomen."
Tijdvak 18.11.1767 t/m 18.12.1769

Periode 18.11.1767 t/m 19.01.1768
Periode
26.12.1767 t/m 10.02.1768
Periode
10.02.1768 t/m 08.03.1768
Periode
01.03.1768 t/m 18.03.1768
Periode
18.03.1767 t/m 19.04.1768
Periode
10.04.1768 t/m 03.05.1768
Periode
29.04.1768 t/m 17.05.1768
Periode
10.05.1768 t/m 21.06.1768
Periode
16.06.1768 t/m 13.07.1768
Periode
14.07.1768 t/m 09.08.1768
Periode
09.08.1768 t/m 23.08.1768
Periode
22.08.1768 t/m 20.09.1768
Periode
14.09.1768 t/m 04.10.1768
Periode
05.10.1768 t/m 17.10.1768
Periode
07.10.1768 t/m 22.11.1768
Periode
15.11.1768 t/m 07.12.1768
Periode
08.12.1768 t/m 19.01.1769
Periode
02.01.1769 t/m 21.02.1769
Periode
04.02.1769 t/m 09.03.1769
Periode
06.03.1769 t/m 21.03.1769
Periode
15.03.1769 t/m 11.04.1769
Periode
11.04.1769 t/m 02.05.1769
Periode
02.05.1769 t/m 23.05.1769
Periode
16.05.1769 t/m 20.06.1769
Periode
20.06.1769 t/m 08.07.1769
Periode
09.07.1769 t/m 09.08.1769
Periode
02.08.1769 t/m 22.08.1769
Periode
17.08.1769 t/m 14.09.1769
Periode
13.09.1769 t/m 03.10.1769
Periode
28.09.1769 t/m 24.10.1769
Periode
24.10.1769 t/m 21.11.1769
Periode
14.11.1769 t/m 18.12.1769

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provinti
n;

De Verkoopingen van de Huizen, Obligati
n en de Scheepen met de Pry-
zen, en
Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Vier en Twintigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1768

  • Vyf en Twintigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1768

  • Ses en Twintigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1769

  • Zeven en Twintigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1769

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1767-1769
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman