Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overledenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft konnen bekomen."
Tijdvak 12.12.1769 t/m 06.12.1771

Periode 12.12.1769 t/m 23.01.1770
Periode
24.01.1770 t/m 20.02.1770
Periode
21.02.1770 t/m 06.03.1770
Periode
06.03.1770 t/m 20.03.1770
Periode
13.03.1770 t/m 16.04.1770
Periode
17.04.1770 t/m 01.05.1770
Periode
01.05.1770 t/m 21.05.1770
Periode
21.05.1770 t/m 18.06.1770
Periode
18.06.1770 t/m 17.07.1770
Periode
18.07.1770 t/m 07.08.1770
Periode
01.08.1770 t/m 21.08.1770
Periode
16.08.1770 t/m 21.09.1770
Periode
19.09.1770 t/m 25.09.1770
Periode
25.09.1770 t/m 23.10.1770
Periode
18.10.1770 t/m 20.11.1770
Periode
12.11.1770 t/m 03.12.1770
Periode
04.12.1770 t/m 15.01.1771
Periode
04.01.1771 t/m 18.02.1771
Periode
18.02.1771 t/m 05.03.1771
Periode
25.02.1771 t/m 19.03.1771
Periode
15.03.1771 t/m 23.04.1771
Periode
19.04.1771 t/m 03.05.1771
Periode
04.05.1771 t/m 26.05.1771
Periode
10.05.1771 t/m 18.06.1771
Periode
17.06.1771 t/m 23.07.1771
Periode
17.07.1771 t/m 06.08.1771
Periode
27.07.1771 t/m 27.08.1771
Periode
22.08.1771 t/m 24.09.1771
Periode
21.09.1771 t/m 08.10.1771
Periode
09.10.1771 t/m 22.10.1771
Periode
21.10.1771 t/m 19.11.1771
Periode
20.11.1771 t/m 06.12.1771

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provinti
n;

De Verkoopingen van de Huizen, Obligati
n en de Scheepen met de Pry-
zen, en
Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Agt en Twintigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1770

  • Negen en Twintigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1770

  • Dertigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1771

  • Een en Dertigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1771

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1769-1771
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman