Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overleedenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft konnen bekomen."
Tijdvak 02.12.1777 t/m 14.12.1779

Periode 02.12.1777 t/m 09.01.1778
Periode
10.01.1778 t/m 14.02.1778
Periode
06.02.1778 t/m 03.03.1778
Periode
27.02.1778 t/m 18.03.1778
Periode
04.03.1778 t/m 21.04.1778
Periode
16.04.1778 t/m 05.05.1778
Periode
27.04.1778 t/m 19.05.1778
Periode
02.05.1778 t/m 16.06.1778
Periode
17.06.1778 t/m 12.07.1778
Periode
08.07.1778 t/m 11.08.1778
Periode
12.08.1778 t/m 15.08.1778
Periode
04.08.1778 t/m 15.09.1778
Periode
12.09.1778 t/m 06.10.1778
Periode
24.09.1778 t/m 16.10.1778
Periode
01.10.1778 t/m 17.11.1778
Periode
10.11.1778 t/m 15.12.1778
Periode
29.11.1778 t/m 04.01.1779
Periode
05.01.1779 t/m 05.02.1779
Periode
20.01.1779 t/m 22.02.1779
Periode
17.02.1779 t/m 23.03.1779
Periode
20.03.1779 t/m 07.04.1779
Periode
08.04.1779 t/m 20.04.1779
Periode
21.04.1779 t/m 18.05.1779
Periode
12.05.1779 t/m 14.06.1779
Periode
29.05.1779 t/m 03.07.1779
Periode
03.07.1779 t/m 03.08.1779
Periode
16.07.1779 t/m 24.08.1779
Periode
11.08.1779 t/m 08.09.1779
Periode
09.09.1779 t/m 25.09.1779
Periode
25.09.1779 t/m 09.10.1779
Periode
10.10.1779 t/m 16.11.1779
Periode
06.11.1779 t/m 14.12.1779

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provinti
n;

De Verkoopingen van de Huizen, Obligati
n en de Scheepen met de Pry-
zen, en
Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Vier en Veertigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1778

  • Vyf en Veertigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1778

  • Zes en Veertigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1779

  • Zeven en Veerstigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1779

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1777-1779
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman