Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

"Naamlyst der Overleedenen die Begraven zyn binnen Amsterdam,
voor zo verre men dezelve heeft konnen bekomen."
Tijdvak 04.12.1779 t/m 04.12.1781

Periode 04.12.1779 t/m 10.01.1780
Periode
08.01.1780 t/m 15.02.1780
Periode
08.02.1780 t/m 29.02.1780
Periode
24.02.1780 t/m 21.03.1780
Periode
16.03.1780 t/m 31.03.1780
Periode
01.04.1780 t/m 02.05.1780
Periode
20.04.1780 t/m 16.05.1780
Periode
16.05.1780 t/m 12.06.1780
Periode
13.06.1780 t/m 18.07.1780
Periode
05.07.1780 t/m 08.08.1780
Periode
07.08.1780 t/m 22.08.1780
Periode
14.08.1780 t/m 12.09.1780
Periode
07.09.1780 t/m 03.10.1780
Periode
21.09.1780 t/m 17.10.1780
Periode
09.10.1780 t/m 30.10.1780
Periode
24.10.1780 t/m 01.12.1780
Periode
30.11.1780 t/m 16.01.1781
Periode
09.01.1781 t/m 06.02.1781
Periode
07.02.1781 t/m 27.02.1781
Periode
28.02.1781 t/m 20.03.1781
Periode
24.02.1781 t/m 17.04.1781
Periode
10.04.1781 t/m 07.05.1781
Periode
07.05.1781 t/m 22.05.1781
Periode
16.05.1781 t/m 06.06.1781
Periode
29.05.1781 t/m 17.07.1781
Periode
03.07.1781 t/m 07.08.1781
Periode
23.07.1781 t/m 21.08.1781
Periode
22.08.1781 t/m 18.09.1781
Periode
04.09.1781 t/m 02.10.1781
Periode
02.10.1781 t/m 23.10.1781
Periode
10.10.1781 t/m 05.11.1781
Periode
06.11.1781 t/m 04.12.1781

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

De Maandelykse Nederlandsche Mercurius
 

Gevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen,
benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memori
n, Besluiten,
Verweerschriften, Declarati
n, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschrijvingen &c.

Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provinti
n;

De Verkoopingen van de Huizen, Obligati
n en de Scheepen met de Pry-
zen, en
Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c.

 

Te Amsterdam

By Bernardus Mourik,
Boekverkooper in de Nes, by de groote Vlees-Hal.

 

Het betreft de uitgaven:

  • Agt en Veertigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1780

  • Negen en Veertigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1780

  • Vyftigste deel - Agt Stukken - Van January tot Juny 1781

  • Een en Vyftigste deel - Agt Stukken - Van July tot December 1781

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1779-1781
Overledenen

Ref.nr.: OV - 26 maart 2008

J.B. Baneman