Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

Naamlijst der Overledenen, te Amsterdam, zoo als
dezelve op de navolgende dagen ter Secretary dezer
stad  zijn  aangegeven; nevens de datum van het
overlijden, begraafplaatzen en ouderdom.

Tijdvak 29.05.1809 t/m 09.11.1811

Periode 29.05.1809 t/m 01.07.1809
Periode
03.07.1809 t/m 05.08.1809
Periode
07.08.1809 t/m 09.09.1809
Periode
11.09.1809 t/m 07.10.1809
Periode
09.10.1809 t/m 04.11.1809
Periode
06.11.1809 t/m 02.12.1809
Periode
04.12.1809 t/m 06.01.1810
Periode
08.01.1810 t/m 03.02.1810
Periode
06.02.1810 t/m 03.03.1810
Periode
05.03.1810 t/m 31.03.1810
Periode
02.04.1810 t/m 05.05.1810
Periode
07.05.1810 t/m 02.06.1810
Periode
04.06.1810 t/m 07.07.1810
Periode
09.07.1810 t/m 04.08.1810
Periode
06.08.1810 t/m 08.09.1810
Periode
10.09.1810 t/m 06.10.1810
Periode
08.10.1810 t/m 03.11.1810
Periode
05.11.1810 t/m 01.12.1810
Periode
03.12.1810 t/m 05.01.1811
Periode
07.01.1811 t/m 02.02.1811
Periode
04.02.1811 t/m 09.03.1811
Periode
11.03.1811 t/m 06.04.1811
Periode
08.04.1811 t/m 11.05.1811
Periode
13.05.1811 t/m 08.06.1811
Periode
10.06.1811 t/m 13.07.1811
Periode
15.07.1811 t/m 10.08.1811
Periode
12.08.1811 t/m 14.09.1811
Periode
16.09.1811 t/m 12.10.1811
Periode
14.10.1811 t/m 09.11.1811

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

Amsterdamsche Mercurius
 

Inhoudende:

E
ene zeer korte beschrijving der wereldberoemde koopstad Amsterdam;
verder: de voornaamste staatsberigten: aanmerkelijke zaken,
wetten, decreten en publicati
n; Luthers kerknieuws, naam-
lijsten der geproclameerden en overledenen, benevens de
lijsten der openbare veilingen van hofsteden, huizen,
schepen, &c. binnen Amsterdam.

 

Te Amsterdam, bij
Jan Ruysendaal

 

Het betreft de uitgaven:

  • Vijfde deel

  • Zesde deel

  • Zevende deel

  • Achtste deel

  • Negende deel

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1809-1811
Trouwen

Ref.nr.: OV - 30 maart 2008

J.B. Baneman