Genealogiedomein.nl

Genealogie in Noord-Holland

 

 

 

Verwijsfiche

Amsterdam

Afbeeldingen van het tijdschrift:
 

Amsterdamsche Mercurius
 

Inhoudende:

E
ene zeer korte beschrijving der wereldberoemde koopstad Amsterdam;
verder: de voornaamste staatsberigten: aanmerkelijke zaken,
wetten, decreten en publicati
n; Luthers kerknieuws, naam-
lijsten der geproclameerden en overledenen, benevens de
lijsten der openbare veilingen van hofsteden, huizen,
schepen, &c. binnen Amsterdam.

 

Te Amsterdam, bij
Jan Ruysendaal

 

Het betreft de uitgaven:

  • Negende deel

  • Tiende deel

  • Elfde deel

Gedigitaliseerd door Google

 

 

 

 

 

Amsterdam - 1809-1811
Trouwen

Ref.nr.: OV - 30 maart 2008

J.B. Baneman