Gelders Archief - "Fouten in Blauwe naamlijsten DTB"

Hoofdmenu
Parentelen
Rubrieken
ORA Scholtambt Zutphen

Het Oud-Rechterlijk Archief van het Scholtambt Zutphen - Almen, Gorssel, Vorden en Warnsveld - Periode 1462-1811 - is per 22 januari 2013 geheel digitaal te raadplegen - 118716 digitale scans
Lees verder...

 


 
 
Gelders Archief - "Fouten in Blauwe naamlijsten DTB" PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag 05 juli 2011 23:06

Database persoonsnamen (DTB) van het Gelders Archief:
helaas met structurele fouten

Het Gelders Archief heeft een database persoonsnamen geïntroduceerd, waarmee de DTB-gegevens (doop- trouw- en begraven) van 4,5 miljoen Gelderlanders te vinden zijn.
Op zich een geweldig initiatief waarmee wij het Gelders Archief oprecht en van harte willen feliciteren.

Let op! Vele foute gegevens!

Helaas blijken de gegevens verre van foutloos.
Het GA zelf waarschuwt daar al voor in de nieuwsbrief en vraagt het publiek de fouten te melden, al geeft men voorlopig geen prioriteit aan correctie ervan.

De database is ons inziens dan ook te vroeg gelanceerd; daar mogen toch niet zoveel fouten in voorkomen; publiek moet kunnen vertrouwen op gegevens die verstrekt worden door een archiefinstelling.
Nu dreigt een olievlek van foute gegevens, omdat veel mensen de gevonden informatie op hun stamboomsite zetten, anderen die gegevens weer overnemen, enz.

Structurele fouten

Steekproefsgewijze hebben wij geconstateerd dat bepaalde termen fout zijn "vertaald" in de database, waardoor structureel de betreffende persoonsgegevens niet correct zijn.

Genealogiedomein hoopt dat de schade beperkt kan worden en heeft het Gelders Archief inmiddels uitgebreid geïnformeerd over de geconstateerde problemen.

Wat betekent dit voor u?

Wij verzoeken u met klem om in de database gevonden gegevens niet ongeverifieerd te publiceren, opdat fouten zich niet eindeloos gaan dupliceren.

Voor wat betreft de Achterhoek kunt u een aantal gegevens uit de database controleren via onze site:
kijkt u in de transcriptie van de oorspronkelijke tekst van het betreffende register, of op onze foto's van het register op onze Flickr-site: http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/collections/72157620220739655/

Wij verzoeken u eveneens dringend, om in de database gevonden fouten te melden aan het Gelders Archief, al zal verwerking op zich laten wachten.
Help mee de database Gelderse namen tot een betrouwbaar genealogisch zoekinstrument te maken.
Laten we met z'n allen voorkomen dat foute gegevens zich verspreiden.
Genealogiedomein waarschuwt u voor onderstaande structurele fouten in de database.

Let op: onderstaande soorten gegevens bevatten structurele fouten!

Voorbeelden:
Trouwinschrijvingen: Foute vermelding van de trouwdatum

De vermelde trouwdatum blijkt vaak in werkelijkheid de ondertrouwdatum, inschrijfdatum, attestatiedatum, of datum van eerste proclamatie te zijn

Overlijdensregisters: Foute vermelding van de overlijdens- en/of begraafdatum

Indien de overlijdensdatum in de akte wordt vermeld, dan wordt dat in de database weergegeven als begraafdatum.
Een willekeurig voorbeeld van Warnsveld (transcriptie genealogiedomein.nl):
08.04.1772 den 8 april Roelof Papenhorst overleden - begr. den 13 dito
De personenzoeker meldt:
Overledene: Roelof Papenhorst
Begraven te: Warnsveld
Begraafdatum: 08-04-1772

Voorbeelden van andere fouten die regelmatig in de database voorkomen:
De weduwe als bruid hertrouwt met haar overleden man

Voorbeeld:
Oorspronkelijke tekst in het register (transcriptie genealogiedomein.nl):
Eibergen:
06.02.1772 den 6 februarij - op attestatie van Grol geproclameert - Hendrik Veehof,
weduwenaar van wijlen Eva Meijerink onder Eijbergen, met Maria ten
Hammer, wed. van wijlen Garrit Avink uit Zwolle onder Groenlo.
Met attestatie gesonden na Grol om te trouwen.

Vermelding in de Personenzoeker:
Huwelijk Garrit Avink en Maria Hammer, ten, 06-02-1772
Huwelijksdatum: 06-02-1772
Huwelijksplaats: Eibergen
Bruidegrom/bruid:
Garrit Avink
Maria Hammer, ten
Eva Meijerink
Hendrik Veehof

â–º Bekijk hier het PDF document voor meer voorbeelden.

5 juli 2011
Genealogiedomein.nl
J.B. Baneman

--------------------------------------

â–º Lees hier de reactie van het Gelders Archief op bovenstaand bericht (met toestemming geplaatst).
.

 
 

Boekbespreking
Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt
Lees verder…

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Algemeen Historisch Archief

© 2018 Genealogiedomein.nl - Genealogie in de Achterhoek