Over de inhoud

In de jaren 1682-1688 wordt Hengelo (Gld) uit de slaap gehouden door een groot schandaal.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het dorp die niet eerder het daglicht heeft aanschouwd. Grootvader zal er bij het haardvuur niet over verteld hebben – over zoiets sprak je niet. Daarmee waren de gebeurtenissen uit het collectieve geheugen verdwenen.

Dominee/pastoor Rumpius

Het draait om de plaatselijke predikant, Henricus Rumpius, schuinsmarcheerder en godslasteraar. Zijn gedrag zorgt voor rumoer en verdeeldheid, zowel binnen de kerkgemeente als in het dorp. Uiteindelijk wordt hij uit het ambt gezet. De kerk waarin hij predikte, staat er nog steeds, als een stille getuige. Als haar muren zouden kunnen spreken...

Het ontslagproces
Het verhaal volgt de loop van hoe de kerkelijke en wereldlijke overheid in de periode 1682-1688 omgaan met een drama dat ook vandaag de dag nog herkenbaar is. Heel bijzonder hoe gedetailleerd de getuigenissen van de dorpelingen en andere betrokkenen zijn en daarmee tevens een beeld scheppen van het tijdvak, van hoe het ging zoals het ging. Daarmee is het boek ook interessant voor genealogen: rond de 250 namen worden erin genoemd, van wie de ruim de helft dorpsbewoners. Achterin het boek staat een alfabetische naamlijst van deze personen.

De dorpsgemeenschap
Tijdens de verschillende processen ziet Rumpius er geen been in oude koeien uit de dorpssloot te halen die er anders gegarandeerd in waren blijven liggen. Dit om getuigen die belastende verklaringen over hem hebben afgelegd, zelf verdacht te maken. En daarmee zorgt hij voor onderlinge tegenstellingen in het dorp.

Ook de plaatselijke rechter speelt een rol. Sommigen noemen hem partijdig.

Het boek is te bestellen via https://alicegarritsen.blogspot.com/  
Het kost 24,50 euro. Dit is inclusief verzending.

LEES ook:
Het artikel in dagblad Trouw van 28 december 2019

Of LUISTER naar de boekbespreking in het radioprogramma OVT van de VPRO op 27 oktober 2019 (start op circa 44 minuten)